BEYKONAK Eğitim ve Kültür Vakfı -Ilgın/KONYA
  Vakıf Kurucuları
 
                        

1- Dündar AYDOĞDU       
   Öğretmen - Avukat-İzmir   
  Kurucu Onursal Başkan


2- Memiş ALKAN               
    Öğretmen- Beykonak  
1997-2004 Dönemi Başkanı
Belde Belediye Başkanı
3- Mevlüt DEMİR                
     Öğretmen- Ilgın    
  2004-.....Dönemi Başkanı  

4- Adem DEMİR                 
     Doktor               Ilgın

5- İzzet CESUR                 
    Tapu Memuru    Ilgın

6- Muharrem ÇETİN           
     Çiftçi               Beykonak

7- Kerim DEMİR                  
     Çiftçi                Beykonak
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vakfın Kuruluşu, Resmi Gazetenin 7 Aralık 1996 Tarih ve 22840 Sayısında 
yayınlanmıştır.

VAKFIN AMAÇLARI:

VAKIF SENEDİNİN 3.MADDESİ:

Vakfın amacı :Beykonak Kasabasının kültürel sosyal, ekonomik ve çevresel yönden gelişmesini,Beykonaklı kimliğinin korunup zenginleştirilmesini,halkın dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendirerek refah ve mutluluğunu artırmayı sağlamak olup,aşağıdaki konularda etkinlik gösterir .

             1-Beykonaklı’nın kültürel ve toplumsal değerlerini bulup çıkarmak,bu konuda araştırmalar yapmak ortaya konan belgeleri sistematik hale getirmek,bunları arşivlemek.

             2-Beykonak folklorunu araştırıp derleyerek çağdaş teknik ve yöntemlerle işlemek ortaya konan ürünleri sergilemek,folklorik oyunlarla ilgili ekipler oluşturmak.

             3-Yörenin tarihsel dokusunu ortaya çıkarmak ,yeraltı ve yerüstü kültürel varlıkları değişik mekanlarda halkın hizmetine sunmak ,bir açık hava müzesi oluşturmak.

             4-Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Dediği Sultan Türbesinin ülke genelinde tanıtımını üstlenmek Dediği Sultan ‘ın kişiliği üzerine bilimsel toplantılar düzenlemek.

              5-Kültür Evi açmak,kültür evinde okuma salonu,el sanatları köşesi,arşiv dolabı gibi ayrıntılara yer vermek ,ayrıca geleneğe göre düzenlenmiş konuk odası oluşturmak.

              6-Orta ve yüksek öğrenim yapan yoksul ve başarılı öğrencilere burs vermek.

              7-Halka hizmet veren Sosyal ve ekonomik özellikle eğitim kuruluşlarına destek vermek ,yenilerinin açılmasına öncülük etmek.

              8-Çevre konusunda halkı bilinçlendirmek,beldenin bitki dokusunu çeşitlendirmek,yaban hayatının korunmasını sağlamak ekolojik dengenin bozulmasını engellemek.

              9-Vakfın amaçları doğrultusunda kamu oyunu aydınlatacak çözümler üretecek yayınlar yapmak,konferanslar ,paneller,sergiler,yarışmalar ve kermesler düzenlemek. 

             10-Öncelikle gençlerin yararlanacakları,sağlıklı gelişmelerine olanak verecek biçimde spor tesisleri kurmak,spor kulüpleri kurulmasını özendirmek,sportif yarışmalar düzenlemek.

             11-Her yıl haziran ayının son haftasını izleyen cumartesi - pazar günlerinde Yirce Şenliği düzenlemek.

             12-Çalışma alanları ile ilgili Vakıf İçi Hizmet Komiteleri oluşturmak.

             13-Etkinliklerin yaşama geçirilmesinde Belediye,Okul,Kooperatif gibi mahalli örgütlerin desteğini sağlamak.

 

ADRESONLİNE

 
  1.12.2007 Tarihinden 38974 ziyaretçi (89549 klik) kişi burdaydı!
ETKİNLİKLERE KATKI VEREN KİŞİ VE KURULUŞLAR:

Kemal ALTINKAYNAK
ANKARA

ÇALI DERGİSİ
KONYA

Şefik SERİN
ILGIN

Mehmet BOZKIR
KONYA

Beykonak Belediyesi
ILGIN

İsmail AKGÜL
İZMİR

Ayşe KARADAĞ
KONYA

Ali UYSAL
ANKARA

Yılmaz KILIÇ
ANKARA

Rıza ÇETİN
MUĞLA

Ramazan KILIÇ
İZMİR
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=